Oferta

Dla firm

Warsztaty – Projektuję autorskie programy szkoleniowe na podstawie potrzeb i kontekstu biznesowego firmy.

Przykładowe tematy warsztatów:

Sprawna komunikacja zmiany.

Rola menadżera w zmianie.

Emocje w zmianie.

Opór – jak go oswoić i minimalizować jego negatywne skutki.


Doradztwo/Konsultacje - sesje konsultacyjno-mentoringowe w odniesieniu do konkretnego projektu zmiany.

Przykładowy zakres działań:

Projektowanie strategii wdrożenia zmiany.

Przygotowanie zespołów i menadżerów objętych transformacją.

Opracowanie planu komunikacji w tym harmonogramu oraz kluczowych komunikatów.

Analiza wpływu zmiany na organizację oraz pracowników.


Coaching - intensywna praca rozwojowa w formule jeden na jeden. Dla kogo?

Menadżerów, którzy przeprowadzają swój zespół przez zmianę.

Sponsorów – Inicjatorów zmian w swoich organizacjach.


Dla klientów indywidualnych

Coaching – czyli praca rozwojowa w formule jeden na jeden, która pomoże Ci:

Wdrożyć w życie trwałe zmiany.

Zmienić nawyki dnia codziennego.

Odnaleźć się w zmianach, które Cię spotkały.

Wyznaczyć zmiany, które chcesz zobaczyć w swoim życiu.


Warsztaty – to formuła pracy, w której dodatkowo możesz czerpać inspiracje z doświadczeń innych.